Това установили американски учени от Университета в Аризона в изследване с участието на 55 души. Всички те трябвало да разглеждат снимки на един и същ човек с различни изрази на лицето. Израженията му съответствали на емоции с различна сила, като страх, радост, мъка, злоба, удивление, отвращение, разказва UPI.com.

Резултатите показали, че когато участниците са имали кратък сън, трудно идентифицирали по изражението на снимката радостта или тъгата. Ако емоциите обаче били очевидни, участниците ги разпознавали без особени усилия. На способността за идентифициране на гняв, страх, отвращение и удивление, недостигът на сън не им влияел.

Но едва уловимите радост и тъга затруднявали тези, чийто сън бил кратък и недостатъчен. След възстановяване на нормалния режим на сън обаче, участниците отново успешно различавали и радостта, и тъгата.

Съдейки по всички това, недостигът на сън може да наруши способността за разпознаване на емоциите. А това е особено опасно в работата и може да причини проблеми с отношенията в екипа.