Култът към супергероите, популярен в развитите общества, засилва у подрастващите поколения агресивно поведение, а не навици за самозащита, както би се очаквало, показва изследване на американски учени.

То е проведено от психоложката проф. Сара Коен, която се заела да проучи как култът към супергероите се отразява на момичетата и момчетата на училищна възраст. Резултатите показали не дотам положителни черти при децата.

Много родители смятат, че културата на супергероите ще научи децата само на добро – да защитават другите и да са по-добри от връстниците си. Изследването обаче показало точно обратното: децата, които гледат повече мултипликационни филми и комикси за супергерои, се увличат от агресията в тях и се социализират по-зле. Подобни мултфилми съдържат сложни сюжетни линии, в които се преплитат насилие и просоциално поведение, пише авторът на изследването. Тя смята, че получените данни са достатъчни, за да могат родителите да се абстрахират напълно от супергероите.

Психологът съветва родителите вместо чрез филми, по-често сами да общуват с децата си на теми справедливост и добро, за да нивелират негативното въздействие на информационните средства върху тях.