Моментното ни емоционално състояние може да повлияе на погледа ни към това, което виждаме, се казва в изследване на учени от Калифорнийския университет, публикувано в Psychological Science.

В два експеримента американските учени открили, че на близо половината от участниците неутралното лице им изглеждало като по-усмихнато, когато то се съчетавало с невидим положителен образ. Нашите емоционални чувства са решаващ фактор, определящ нашия опит. Тоест ние не опознаваме света само чрез нашите външни сетива, а виждаме света по друг начин, когато се чувстваме зле или добре, обясняват учените.

В предшестващи изследвания учените вече доказали определено влияние на емоционалните състояния на човек върху възприемането на реалността. В новото изследване те успели да покажат как промяната в емоционалното състояние променя и възприемането на емоциите на другите хора.

Имайки предвид факта, че негативните стимули оказват огромно влияние на поведението и вземането на решения, стабилният ефект от положителните впечатления, получен в това изследване, интригува с това, че е интересна перспектива за бъдещи изследвания.

Всички тези експерименти са допълнителни доказателства в полза на факта, че нашето възприемане на света не е пряко негово отражение, а само вид психична представа, изпълнена с нашите емоционални преживявания, обобщават учените.