Принципите на работа на анестезията - или наркозата, са все още не съвсем понятни. Въпреки че това е една от най-разпространените медицински процедури по света.

Какво точно правят упойките с мозъка? Способни са на много повече от това просто да преспят човека, установиха австралийски учени от Университета в Куинсланд.

Учените изследвали влиянието на пропофола – един от най-разпространените в анестезиологията обезболяващи препарати, върху взаимодействието между синапсите – механизъм, с помощта на който невроните си „общуват“.

Изследването показало, че пропофолът нарушава пресинаптичните механизми, въздействайки систематично на връзките между невроните по целия мозък. А това значително се отличава от обикновения сънотворен ефект.

Учените открили още, че пропофолът ограничава транспорта на важния за синапсите белтък синтаксин 1А, което води до отслабване на връзките между невроните в главния мозък.

Това откритие обяснява защо пациентите често изпитват световъртеж и дезориентация след излизане от наркоза, коментират експертите.

Засега авторите са се спрели на това как точно нарушението на синаптичните връзки, а не дълбокият сън, прави възможна хирургичната операция. Въпреки че упойките като пропофол първо приспиват пациента.

Новото разбиране за сложните механизми на упойките и тяхното въздействие върху мозъка може да помогне за подобряване на приложението им в хирургията, надяват се учените.