Сърцето и гласът на разума не са толкова далеч един от друг, както досега се смяташе, твърдят физиолози от университета Ватерлоо.

В изследването си канадските учени анализирали 2 параметъра – вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) по време на лека физическа активност и тенденции в разсъжденията на човек по сложни социални проблеми. Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) е един от съвременните методи за оценка на взаимовръзката сърце - нервна система.

За определяне на ВСЧ се пресмята изменчивостта в продължителността на кардиоинтервалите на последователни цикли на сърдечните съкращения за определени промеждутъци от време.

Учените открили, че участниците с висока ВСЧ са по-мъдри, сдържани и толерантни при обсъждане на различните социални въпроси. Тази тенденция се съхранявала не само в случаите, когато те разсъждавали от позиция на трето лице, а не от първо.

Мъдростта не е само функция на ума и познавателната способност. Нашата работа открива вратите за по-нататъшно интердисциплинарно проучване на феномена мъдрост с използването на физиологични и когнитивни методи, обяснява ръководителят на изследването професор Гросман.