Не вярвате ли? Учените ще ви го обяснят.

Музиката предизвиква емоции у всички нас - или приятни, или тъжни, а някои довежда дори естетически „потрес“. Но може ли да се сравни това удоволствие с други изживявания? Какви са неврохимичните механизми, въвлечени в тези процеси?

Предишни изследвания показали, че слушането на музика изменя концентрацията на различни молекули, свързани с удоволствието, като серотонина, адреналина, допамина, окситоцина и пролактина. Освен това било известно, че при слушането на приятна мелодия се активира структурата на мозъка, свързана с възнаграждението.

Самоче удоволствието, свързано с възнаграждението, се формира в два етапа. Отначало възниква импулсът – желанието да се мотивираме сами, за да достигнем целта, която си представяме като приятна, и едва след това вече непосредственото удоволствие от приятното събитие.

Първият етап включва основно дапоминовите механизми, а вторият включва и опиоиди, които увеличават активността на допаминовите неврони. По този начин се постига удоволствието от храната, от употребата на наркотици или от… сексуалните отношения. Не било ясно само как тези схеми работят при музиката.

Екип канадски експерти от Университета Макгил първи демонстрирали по експериментален път, че музиката активира система от ендогенни опиоидни пептиди на главния мозък точно така, както употребата на храна, приемът на наркотици и сексът.

Това потвърждава идеята, че музиката е фундаментална потребност на човека.