Може ли сами да контролираме себе си? На този въпрос се опитали да отговорят американските психолози Робин Ковалски и Ани Маккорд чрез проучвания на стотици доброволци. Участниците били разпитани чрез анкета в интернет страницата на Amazon, а резултатите са представени в "Списанието на социалната психология“.

Проучването е проведено във формат, в който се предлагат отговори на три вида въпроса - да се формулира съвет, след което да се оцени въздействието му върху по-късния живот, за да се определи вероятността този съвет да се използва.

Участниците формулирали своите съвети в следните области - лични взаимоотношения („Не се жени за тази жена”), образование („Отиди в колеж”), вземане на решения в живота („Не се отказвай, не пропускай възможности, подобрявай се”).

Повечето от тях отбелязали, че съветите им са свързани с някакво важно събитие в миналото, например, с някаква лична трагедия: срив на връзка или злополука. В около половината от случаите този съвет бил съжаление за случилото се. Времето на важните за тях събития било във възрастовия диапазон от 10 до 30 години.

Повече от половината участници в анкетата твърдят, че в бъдеще изграждат живота си, сякаш са чували съветите, които биха си дали. Повечето от тях също така заявили, че ако последват своя съвет, ще се доближат до вида личност, която би съответствала на техните собствени идеали, а не на това, което обществото изисква от тях.

Тези предварителни проучвания са първият опит да се погледне в неизследваната област на психологията. Възможно е резултатите да бъдат различни в различните култури и езици.

Тази статия поставя основите и за допълнителни въпроси, като например: как съветите, които даваме в миналото, могат да се променят с нашата възраст и как могат тези съвети да повлияят на нашите емоции и нагласи към живота?