Сигналните пътеки в мастните клетки, които открили специалисти от Медицинското училище Перелман и Университета в Пенсилвания, могат да подарят нов метод за лечение от затлъстяването. Обикновените мастни клетки (белите адипоцити) запълват себе си с мастни молекули за запасяване с енергия. Ако тези клетки са препълнени, се развива затлъстяване и съпътстващи заболявания като диабет. Кафявите адипоцити, напротив, изгарят енергия за изработване на топлина. Страничният ефект е защита от диабет и затлъстяване.

Откритият от учените сигнален път активира особена програма в белите мастни клетки, превръщайки ги в кафяви адипоцити. Този процес обаче се потиска от протеина FLCN. Той работи заедно с важен клетъчен сигнален център – протеинов комплекс mTOR. На свой ред FLCN-mTOR взаимодействието държи програмата за изменение на белите мастни клетки включена, като не дава на другия протеин - TFE3 да прониква в клетъчните ядра.

Ако отстраните гена FLCN от белите адипоцити, то TFE3 свободно ще се движи в ядрото на клетката. Там протеинът се присъединява към ДНК и активира регулатора на клетъчния метаболизъм PGC-1β. След това става активиране на набора гени, което води до превръщане на белите мастни клетки в кафяви.

Експериментите с гризачи доказали, че за да задвижим желания процес на превръщане на белите клетки в кафяви, е достатъчно да предизвикаме повишена експресия на PGC-1β в белите адипоцити.