Обновяване в препоръките за лечение на инсулта, основано на успешните резултати от две нови изследвания, обнародваха учени от Американската асоциация по сърцето и Американската асоциация по инсулта.

Новите препоръки съдържат една ключова промяна – те разширяват терапевтичния прозорец за механична тромбектомия от 6 до 24 часа.

Новите ръководни принципи за лечение на инсулта разширяват показанията (отчасти чрез намаляване броя на абсолютните противопоказания) за прилагане интравенозно на тъканен активатор на плазминоген (tPA). Пациентите с остър инсулт могат потенциално да получават първо tPA, след което незабавно да бъдат транспортирани в стационар, където е възможно провеждането на тромбектомията – отстраняване на съсирека в мозъка, ако все още се налага.

По новите стандарти за процедура по отстраняване на съсирека могат да претендират дори пациенти, които не могат да получат tPA, защото – примерно, се намират на варфарин.

В новия документ се препоръчва също и незабавното започване на профилактика от вторичен инсулт. Вместо тактика на изчакване при пациентите с незначителен инсулт без загуба на трудоспособност вече може в продължение на 2-7 дни да бъде изпълнена каротидна реваскуларизация.