Метод, който позволява по резултата от кръвния анализ да се предскажат страничните ефекти от назначените лекарствата, разработиха американски учени. Този метод ще помогне да се подбере лечение, адаптирано към всеки отделен пациент.

Автори на метода са учени от Калифорнийския университет. Според Бърнард Палсън от екипа, при различните хора страничните ефекти при приема на еднакви лекарства могат да са различни. При някои те са ярко изразени, при други въобще може да не се проявят.

Разработеният от учените модел анализира как вариациите в човешките гени влияят на метаболитния процес на лекарствата. При създаването на моделите изследователите симулирали въздействието на лекарствата върху различните участъци на клетките в организма с оглед генотипа на пациента. Новият метод е уникален и напълно персонализиран.