Революционните методи за редактиране на гените като CRISPR cas9 например, макар и да променят правилата на играта за генните инженери, имат своите ограничения. Едни от тях са неспособни да „редактират“ генетичния код на очните клетки, на главния мозък, сърцето, бъбреците и черния дроб.

Ново изследване обаче, публикувано в списание Nature, коренно променя ситуацията. 

Американски учени от института по биология Солк в Калифорния приспособили метод за редактиране на гена CRISPR cas9 и демонстрирали възможността за редактиране на ДНК клетките, които до момента не се поддават на подобни манипулации. Учените успели да разделят и изменят техните ДНК и по този начин вече частично възстановили зрението на мишки, родени с генетични дефекти, водещи към ослепяване.

Изцелението от слепота обаче, е само една от ползите на иновационните технологии.

Новите методи на генно инженерство, позволили на учените да редактират ДНК в клетките, които по-рано не реагирали на CRISPR, са много перспективни. Очаква се те да станат основа за генна терапия на такива заболявания, като мускулна дистрофия, хемофилия и муковисцидоза. Първите клинични изпитания с участието на хора се планират за близките от 1 до 5 години.