Колко лица може да запомни човек, дори и ако е забравил името на притежателя на физиономията? Много повече, отколкото еволюцията е заложила в мозъка му, е отговорът на международен екип учени, заели се експериментално да проучат въпроса.

Човешката еволюция е преминала в неголеми съобщества, състоящи се от не повече от 100 индивида. В съвременното общество обаче, ние срещаме много по-голям брой хора почти всеки ден.

За да изяснят възможностите на човешкия мозък да запаметява лица, учените помолили 25 души за час да съставят списък на познатите си, чиито лица са запомнили. След това за още час те трябвало да направят списък и на лицата на знаменитости - актьори, политици и музиканти, които могат да разпознаят. Чрез специална технология учените оценили общия брой лица, които средностатистическият човек може да запамети.

След това авторите се заели да изяснят и колко лица хората познават всъщност, но не си спомнят без напомняне. За тази цел показвали на участниците фотографии на 3441 знаменитости, като Том Круз и Барак Обама примерно. Комбинирайки информацията от двата експеримента, учените стигнали до извода, че човек си спомня средно около 5 хиляди лица, макар и в рамките на експеримента броят им да бил много по-голям – стигал до 10 хиляди лица.

В основата на проведения експеримент има няколко предположения за свойствата на паметта, а резултатите напълно се опирали на честността на участниците. Въпреки това авторите смятат, че могат да се опират на получената оценка и в бъдещите си изследвания. Сега те искат с помощта на подобна методика да тестват способностите на „суперразпознавачите“, които запомнят около 80% от лицата, в същото време, когато обикновените хора могат да запаметят само 20%.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Proceedings of the Royal Society B.