Защо при едни се появява тежка зависимост от социалните мрежи, а при други – не? Как е свързано това с индивидуалните качества на човека?

На тези въпроси се опитват да отговорят американски учени от Университета Бингемтън. Те анализирали психологическия профил на 300 студенти и открили, че на вероятността от интернет зависимост влияят три качества – невротизъм, добросъвестност и безконфликтност.

Невротизмът се характеризира с емоционална неустойчивост, тревожност и склонност към стрес. Докато добросъвестността, тоест способността на контролираме импулсите си и преследваме целите, обратно – ги понижава. Ако тези две качества си „съседстват“, обикновено невротизмът набира връх и човек, независимо от цялата си устременост и добросъвестност, има всички шансове да „попадне“ в социалните мрежи.

Разбира се, шансовете да „заседне“ в мрежата при индивида с понижена добросъвестност са още по-големи, особено ако той е и конфликтна личност, коментират учените.

Но колкото и неочаквано да е, вероятността от зависимост от социалните мрежи е също толкова висока и при малко конфликтните, дружелюбните и при това добросъвестни хора. Наистина, в този случай зависимостта има доброволен характер, а социалната мрежа е просто още един начин да регулират междуличностните си отношения.