Закономерности в човешкия характер, които принуждават хората постоянно да пропускат рейсове, да закъсняват за срещи, да не влизат навреме в час откриха социални психолози от Ню Йоркския университет, които обясняват защо ни е толкова трудно да се избавим от този вреден навик.

На всеки човек може да се случи да закъснее няколко пъти – било за лекции, било за работа или среща… Но да закъсняваш винаги – това вече  е изкуство… или, както съобщава публикация в The Wall Street Journal, „страничен ефект“ от характера на вашата личност. Парадоксът е в това, че хората закъсняват дори и ако знаят, че за това ще бъдат наказани.

Една от най-очевидните и разпространени причини, заради които хората закъсняват е, че не могат точно да преценят колко време ще им отнеме една или друга задача, смятат психолозите. Неспособността да планират графика си е достатъчно разпространено явление – според учените то е присъщо на почти 40% от хората.

Другата причина е многозадачността. Тя затруднява метапознанието или осъзнаването на това, което прави човек. Учените открили още, че съществуват особен тип личности, склонни към хронично закъсняване.

Когато става дума до вашия тип личност, вие, за съжаление, не може да направите прекалено много, за да се промените. Учените започват да избистрят стратегията, която ще подобри ситуацията с пунктуалността. Например, осъзнавайки недостатъците си, вие може да компенсирате последствията от тях или да предотвратите нежеланите действия – а това вече е първата крачка към промените.

За хората, които постоянно недооценяват задачите, детайлното планиране на дейността в най-подробни нюанси, може да помогне по-точно да оценят колко време е необходимо за едно или друго начало.

Хронично закъсняващите хора също трябва да разбират, че не могат да бъдат едновременно на две места, затова са длъжни да се стараят и планират по-малко задачи.