Клетките на плацентата могат да помогнат за регенериране на сърцето след инфаркт, а също и на други увредени органи. Това сочат резултати от изследване на американски специалисти по сърдечно-съдови заболявания от Медицинския факултет в Mount Sinai, публикувани в списание Proceedings на Националната академия на науките (PNAS).

Става дума за мултипотентните (т.е. способни да се превръщат в клетки на тялото) стволови клетки Cdx2, които се образуват в плацентата в ранните стадии на ембрионалното развитие. Екипът учени от Mount Sinai в предишни проучвания върху лабораторни мишки установили, че плацентните стволови клетки, повечето от които са само Cdx2 клетки, са способни да мигрират с кръвния поток директно към мястото на увреждане в сърцето на бременни самки и след това да се препрограмират, превръщайки се в кардиомиоцити (клетки на сърдечния мускул). С това започвал процеса на регенерация на сърцето и неговата функция се възстановява.

В хода на изследването учените изкуствено имитирали миокарден инфаркт в три групи мъжки мишки. Едната група животни били инжектирани с Cdx2 стволови клетки, изолирани от мишата плацента в края на бременността, втората група получили плацентни клетки, сред които нямало Cdx2 клетки, и третата - контролна група, били просто инжектирани с физиологичен разтвор.

Магнитно-резонансният преглед в началото на изследването и три месеца след въвеждането на плацентните клетки или физиологичния разтвор показал, че животните, инжектрани с Cdx2 клетки показват значително подобрение на сърдечната функция и успешно възстановяване на здравите тъкани в сърцето. В рамките на три месеца стволовите клетки достигнали директно до мястото на увреждането и образували нови кръвоносни съдове. Докато при животните, които получавали други плацентни клетки или физиологичен разтвор, се появила сърдечна недостатъчност и не се наблюдавали признаци на регенерация на сърдечната тъкан.

Изследователите отбелязват, че Cdx2 клетките имат две уникални способности, които други видове ембрионални стволови клетки нямат. Първо, те съдържат не само всички протеини, необходими за образуването на органи на тялото, но и набор от допълнителни протеини, които гарантират тяхната способност да мигрират с кръвта директно към мястото на увреждането. И второ, по някаква причина Cdx2 клетките не се възприемат като чужди и не се отхвърлят от имунната система, а могат свободно да се извадят от плацентата и да се инжектират в друг организъм без опасност от атака на имунитета.

Тези невероятни свойства на клетките Cdx2 отварят възможности за появата на нови, много по-ефективни методи за лечение на инфаркт у хората, твърдят изследователите. Те вече са се уверили, че този тип стволови клетки присъстват в пълноценната човешка плацента и работят за разработване на стратегии за лечение.

Учените се надяват Cdx2 клетките да се използват за възстановяване не само на сърдечния мускул, но и за регенерация на други увредени органи. По цял свят плацентата обикновено се изхвърля след раждането, а тя е практически неограничен ресурс за получаване на Cdx2 клетки, коментира водещата изследователка Hina Chaudhry.