Квалифицираните специалисти изпълняват задачите си по-бързо, но и действията им бързо се сменят едно с друго. Затова им е сложно да си спомнят къде са спрели, ако някой междувременно  ги е разсеял. А това на свой ред повишава риска от грешки, твърдят учени от Мичиганския университет, стигнали до извода по пътя на експеримент, съобщава Deccan Chronicle. 

В изследването на учените участвали 224 души, които в различни дни изпълнявали определени задачи на компютър. В процеса на работата ги разсейвали, като им задавали допълнителни задачи. А после участниците трябвало да си спомнят на кой етап от предишната задача са прекъснали изпълнението ѝ, за да продължат оттам до нейното довършване.

Към втория етап от експеримента участниците станали по-опитни и започнали да работят по-бързо и по-точно. След прекъсванията обаче, те започвали да се объркват и да грешат още по-често, като по-често пристъпвали към изпълнения на задачата не оттам, където били прекъснали.