Иновационен начин да намалят натрупването на кафейна утайка и паралелно да решат друг проблем с околната среда откриха американски учени, съобщава изданието ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Ресторантите, развлекателната индустрия и самите домакинства всяка година произвеждат милиони тонове кафена утайка, пресметнали изследователите. И макар голяма част от тези отпадъци да попадат в отпадните ями, известен процент все пак се прилагат и като тор, както и се използват за източник на биозелено гориво или се добавят в смеските за хранене на животни.

Тези отпадъци намерили достойно приложение – американските специалисти създали уникален гъбен филтър на основата на кафейната утайка, който ще помогне за отделяне на крайно вредни метали от водата, сред които са живакът и оловото. Експериментите показали, че този филтър извежда до 99% от йоните на оловото и живака от водата в продължение на 30 часа.

Учените отдавна изследват кафейната утайка като потенциален материал за пречистване на водата. Предишните експерименти показали, че прахът, направен от кафените остатъци може да избави водата от йоните на тежките метали, които провокират сериозни здравословни проблем.

Но отделянето на праха от пречистената вода им се отдало едва сега.