Прието е да се смята, че така наречения лош холестерол - липопротеини с ниска плътност, провокира сърдечно-съдови заболявания. Последните изследвания обаче ни дават основание да погледнем по нов начин на това. Изследванията са на международна група учени от Щатите, Швеция, Великобритания, Италия, Франция, Япония и  редица още страни, които не открили връзка между високото ниво на лошия холестерол и сърдечно-съдовите заболявания. В анализа си те се опират на данни за 1,3  милиона души.

Във връзка с това специалистите поставят въпроса за профилактичното приемане на статини, понижаващи нивото на холестерола. Според тях статините не притежават очевидните преимущества, но имат сериозни странични ефекти. Статистиката на 12 европейски държави за периода 2000-2012 години например сочи отсъствието на връзка между приема на статини и намаляване на смъртността.

В отчета си експертите призовават клиницистите да се откажат от използването на статини и инхибитори PCSK9, и вместо това да идентифицират фактическите причини за сърдечно-съдовите заболявания.

Важно е да се подчертае, че при хората с инфаркт на миокарда експертите открили намалено ниво на лошия холестерол. На свой ред ниското ниво на този холестерол при здравия човек повишава риска от инфекциозни заболявания и рак. Нещо повече, високото ниво на холестерола било свързано и с по-голяма продължителност на живота.