Да изслушваш пациента и да му помагаш е невъзможно без висок емоционален интелект, твърдят специалистите.

Емоционалният интелект – това е способността да разпознаваме и разбираме своите и чуждите емоции, да настройваме към тях своето поведение за взаимоотношенията с други хора. Това качество играе ключова роля за успеха на взаимодействието лекар-пациент, уверени са американски учени от Университета Лойола.

Лекарят с висок емоционален интелект умее да намери правилния подход към пациента, да спечели доверието му, да изгради добри отношения, което е залог за успешното лечение. Освен това емоционалният интелект помага на самия лекар да се справи със стреса и го защитава от професионално изтощение.

В медицинския център към Университета Лойола се занимават с изучаване на това, как нивото на емоционалния интелект на лекаря влияе върху работата му. За участие в поредното изследване били привлечени 47 млади лекари, прохождащи в практиката в клиника, сред които и педиатри. Всички те още с идването си на работа в болницата, преминали през тест за емоционалния интелект, набирайки средно по 110 бала при среден бал 100. Ной-много точки младите лекари получили в категорията за самоконтрол, емпатия (способност за съпреживяване) и социална отговорност, а най-малко – в такива категории, като увереност в себе си, отстъпчивост и независимост в преценката.

Както показало изследването, чиито резултати са публикувани в списание Journal of Contemporary Medical Education, след 3-4 години практика при младите специалисти се е повишила увереността в себе си, но се понижила способността им към емпатия. Според авторите, емоционалният интелект, за разлика от IQ, може да се повиши по пътя на специален тренинг.

Затова в големите болници на Запад вече има специалните образователни програми, предназначени за начинаещи лекари, които вече доказван своята ефективност.