И при възрастните се образуват нови мозъчни клетки, твърдят испански учени. Става дума за уврежданията, които с възрастта инхибират неврогенезата. Неотдавна друга група учени заявили, че неврогенезата в хипокампа (центърът на паметта) престава след детството.

Известно е, че в ранните етапи на развитие невроните съдържат протеин, наречен двойнокортин, който може да се види под микроскоп. Наличието на въпросния протеин може да се смята за маркер на неврогенезата. И, както показал анализ на телата на хора, проведен 10 години след смъртта им, сред починалите на възраст между 43 и 87 години имало многобройни примери с клетки с двойнокортин, в това число и в хипокампа.

Което означава, че растежа на новите неврони се случва дори и в мозъка на възрастните хора. Докато в мозъка на страдащите от Алцхаймер имало много малко примери за неврогенеза. Което значи, че болестта не само води до загуба на стари спомени, но намалява и формирането на нови.