Много скоро синдромът на сухото око ще може да се излекува с помощта на нов имплант, разработен от американски учени от Стандфордския университет, които открили, че за лечението може да се използва стимулация на аферентните нервни пътища. Това ще позволи да се активира образуването на сълзи.

Учените разработили устройство, което има електроди от платиново фолио. Те се имплантират под неправилно работещите слъзни жлези. За активиране на електростимулацията се използва дистанционно управление.

Американските учени изпитали устройството първо върху зайци и фиксирали съществено увеличение на количеството образувани сълзи в сравнение с контролните животни. В момента те подготвят клинични изпитания с участието на хора, което да позволи устройството да бъде дадено за сертификация във FDA (Food and Drug Administration – Управление за санитарен надзор за качество на хранителните продукти и медикаменти).

Синдромът на сухото око се среща често при хората, които прекарват дълго време пред компютъра. При първите проявления на синдрома е необходимо да се обърнете към лекар.