Много хора казват „извинете“, когато отказват на някого нещо. Според последните изследвания на доктор Джил Фридмън от Дартмутския колеж, извиненията въобще не намаляват негативните преживявания, предизвикани от отказа, а само влошават ситуацията.

Извинението като чели заставя човека да прости на този, който отказва. И това да стане много по-рано, отколкото другият е готов да го приеме с психиката си. Според социалните норми, необходимо е да прощаваме на човек, който ни се е извинил. Което поставя обекта на социален отказ в трудно положение – човек може да не е готов за прошка или може да се съмнява в искреността на извинението.

Експериментът на учените показал колко често извиненията се включват в социалния отказ и как се чувстват хората, на които са отказали. Над 39% от 1000 души използвали извинение, когато ги молили да откажат на някоя социална молба.

Участниците трябвало да обясняват как биха се чувствали на мястото на човека, получил техния отказ. И станало ясно, че човек би се натъжил, ако в отказа се среща извинение.

Хората не обичат да признават негативните си чувства като болка или отказ. Нещо повече, те са склонни дори да отмъстят на човека, който им е отказал и при това се е извинил, коментират учените.