Ако острото възпаление е нормален имунен процес, който помага в борбата с инфекциите, тогава хроничното възпаление не е от полза и дори, напротив, провокира диабет, рак, множествена склероза, сърдечни заболявания и възпалителни заболявания на червата.

Известно е, че ограничаването на калории е добро при заболявания, свързани с хронично възпаление. Механизмът на това влияние обаче не е напълно известен.

Изследователи от Медицински център Маунт Синай решили да допринесат за този въпрос. Работейки с имунни клетки на хората и мишки, те доказали, че периодичното гладуване намалява отделянето на провъзпалителни клетки, наречени моноцити в кръвта.

Моноцитите са силно възпалителни имунни клетки и могат да причинят сериозно увреждане на телесните тъкани. През последните десетилетия се наблюдава постоянно увеличение на моноцитите в кръвния състав на населението на различни страни.

Оказа се, че когато организираме например „разтоварващи почивни дни“, тези клетки преминават в „режим на сън“ и в по-малка степен от обикновено допринасят за възпалителния процес.

Сега изследователите планират да продължат да дешифрират молекулярните механизми, чрез които гладуването подобрява здравето. Това трябва да доведе до разработването на нови превантивни и терапевтични стратегии за контрол на заболяванията.