Редовното използване на керосин или дизелово гориво за приготвяне на храна, затопляне или осветяване на помещенията повишава риска от инфаркт и преждевременна смърт. Такъв е изводът на американски учени от Северозападния университет, които анализирали данни за 50 хиляди души от Иран, съобщава UPI.com.

Участниците в изследването им били на средна възраст 52 години, а 80% от тях живеели в селски местности. В продължение на 10 години учените проследявали и оценявали последствията от изгарянето на дърва, керосин, дизелово гориво, кравешка тор и природен газ.

Резултатите показали, че при тези, които използват керосин и дизелово гориво рискът от смърт по каквито и да е причини е повишен с 6%, а вероятността от смърт заради сърдечни заболявания – с 11%. Същите хора страдали с 14% по-често от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с останалите.

При участниците, използващи природен газ, рискът от смърт вследствие сърдечни заболявания бил с 6% по-нисък в сравнение с използващите друг вид гориво.

Учените не са сигурни в съществуването на причинно-следствена връзка. Но съдейки по всичко, за здравето са опасни не само пасивното пушене и замърсеният въздух на улицата.