Нова технология за консервация на тъкани, която дава възможност да се замразяват отделни части от тялото и дори органи, разработиха американски учени от университета в Орегон. При замразяването не се разрушават клетките и това дава възможност органите да се използват за присаждане в бъдещето.

Главният проблем и ограничение в развитието на тази технология беше в това, че веществата, защитаващи клетките от образуването на лед в тях, са крайно опасни. Методиката ни открива пътя за търсене на по-слабо токсични криозащитни вещества и пътят към запазване на по-сложни тъкани и органи, обяснява ученият Адам Хийгинс. 

Микроскопичните ледени кристалчета не са безопасни, защото плътността на леда е малко по-ниска, отколкото плътността на течната вода. Тоест кристалите в буквален смисъл могат да разкъсват клетката. Известно е, че редица микроорганизми, като жабите и рибите например, са се научили да противостоят на този процес, изработвайки особена смес от захари и други вещества, които предотвратяват подобри разкъсвания. Учените се опитвали да създадат синтетични версии на тези вещества, но те се оказвали отровни.

Проблемът бил решен за сметка на особена стратегия на търсене и проверки на най-слабо токсичните криозащитни вещества. Именно тази стратегия залегнала в основата на новата технология на замразяване. В резултат били подготвени няколко десетки разтвори глицерин и редица минерални соли. Разтворите били проверени и за това дали ще убиват по-малко клетки при замразяване и след размразяване.

По този начин измененията в пропорциите на глицерина и солите, както и новата методика на въвеждане на техните образци в тъканите на организма в пъти повишили ефективността от криоконсервацията – делът на клетките, преживели замразяване, се увеличил от 10% на 80%. Което значи, че ще е възможно замразяване на цели органи.

 Целта на учените обаче е да постигнат 99 процентно оживяване на клетките.