Колкото по-близо е домът ви до пътя, толкова по-голям е рискът, уточняват изследователите. При живееща край пътя 58-годишна жена, например, рискът от хипертония е такъв, какъвто е при 60-годишна дама, чийто дом е далеч от трафика. Тоест сърдечно-съдовата система стареела, повишавал се рискът от инсулти и сърдечни пристъпи.

Учените и до днес не са наясно каква точно опасност носи близостта до пътищата. Възможно е причината за това да е в частиците, замърсяващи въздуха, може вината да е във шума или пък и в двете.

Анализирайки данните за 5400 жени от Сан Диего, експертите търсили връзка между хипертонията и разстоянието от пътя, където те живеели. Учените вземали предвид разстоянието от 100 метра и по-малко, от 100 до 200 метра и над 1000 метра.

Оказало се, че животът в разпложените в радиус до 100 метра домове повишава риска от хипертония с 22%, докато в отстоящите на 100-200 метра рискът бил 13% в сравнение с хората, живеещи до 1000 метра от шумните магистрали.