Според класическата неврология, емоциите са наследствено програмирани в подкоровите зони на главния мозък.

Предвид това, емоциите често се разглеждат като нещо различно от когнитивните състояния на съзнанието – като нещо, свързано с актуалните ни възприятия на външни дразнители. Но както наскоро установиха американски учени, емоциите съвсем не са програмирани в мозъка ни по рождение.

Нашите емоции представляват определени „когнитивни състояния“, възникващи в резултат на събирането на информация. Ние смятаме, че съзнателният опит, независимо от съдържанието му, се появява в една от системите на главния мозък, а различията между емоционалните и не емоционалните състояния са предопределени от това, че те се обработват от различни участъци в тази система, обясняват своята концепция авторите на изследването от Градския университет в Ню Йорк.

Учените твърдят, че неврологичните механизми, които водят до съзнателни преживявания, не се различават принципно от тези, които водят до формирането на съзнателен опит.