Известно е на специалистите, че децата разбират и запомнят по-добре това, което чуват с дясното си ухо. До днес обаче не беше ясно дали това предимство на дясното ухо се съхранява и в зряла възраст. Защото звуците, постъпващи в дясното ухо се обработват в лявата част на мозъка, свързана с речта и паметта.

Всяко ухо слуша отделни фрагменти от информацията, които след това се обединяват по време на обработка от слуховата система. Тази система обаче при малките деца не може да сортира и разделя информацията, постъпваща едновременно и в двете уши. Затова децата по-ефективно усвояват езиковата информация с дясното ухо.

В ново изследване на американски учени от Университета в Оубърн участвали 41 души на възраст между 19 и 28 години. Различната информация постъпвала едновременно и в двете уши на участниците, които трябвало да обръщат внимание на информацията, постъпваща в едното им ухо, като игнорират това, което чуват с другото или да повтарят всичко чуто.

Всеки път учените увеличавали обема на информацията с една единица. Докато специалистите не превишили обема на паметта, съществени различия между дясното и лявото ухо не се появили. Когато обаче преминали границата на обема на паметта, продуктивността на участниците при фокусиране върху постъпващата информация в дясното ухо станала по-висока средно с 8, а при някои тя достигала и над 40%.