Когнитивно-поведенческата психотерапия е ефективно лечение на клинична депресия при пациенти на възраст от 15 до 25 години, твърдят експерти от Центъра за психично здраве на Parkville в Австралия.

В проучването им участват 153 пациенти от двата пола, страдащи от депресивно разстройство с умерена до тежка форма. Пациентите били разпределени в две групи. На всички тях били назначени сесии от когнитивно-поведенческа психотерапия с продължителност 50 минути веднъж седмично.

Участниците от първата група са приемали паралелно флуоксетин (антидепресант от групата на селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин), а участниците от втората група получават плацебо. Оценката на тежестта на депресията била проведена в началото, в четвъртата, 8-ата и 12-тата седмица на изследването, като се използвали редица специални скали за оценка на депресията.

Авторите съобщават, че показателите за оценка на състоянието при пациенти, които са получили допълнителна лекарствена терапия с флуоксетин, не надвишават показателите за участниците, които са приемали плацебо.

Леко подобрение в приема на антидепресанти се наблюдавало само при депресия, влошена от тревожно разстройство.