Средствата срещу изпотяване обикновено съдържат алуминиеви соли, които намаляват активността на потните жлези. В продължение на десетилетия радиолозите смятали, че присъствието на тези соли върху кожата повишава значително риска от развитието на такъв неприятен страничен ефект от лъчетерапията, като радиационни изгаряния.

По тази причина винаги предупреждавали пациентките, страдащи от рак на млечната жлеза, на които била назначена лъчетерапия, че е необходимо по време на лечението да се откажат от ползването на дезодоранти.

Американски учени от Университета в Пенсилвания публикували резултатите от проведеното от тях изследване в онлайн изданието Radiotherapy and Oncology. Базирайки се на тези резултати, учените твърдят, че в алуминиевите соли не са открити свойства, повишаващи риска от лъчево изгаряне.

Авторите на изследването поставили в стандартна кутия на апарат за лъчетерапия на рак на млечната жлеза 3 листа хартия. Първият бил съвършено чист, на втория нанесли обикновен дезодорант, а на третия – дезодорант с повишена защита от потене. Тоест съдържанието на алуминиеви соли върху третия лист било много високо – с 10% повече от това на втория.

Експериментът бил повторен 4 пъти – всеки път потокът от радиоактивни частици въздействал на хартията под различен ъгъл. След това дозата на облъчване, поглъщана от всеки лист хартия се измервала с дозиметър.

Учените съобщават, че не са открили каквито и да са разлики в дозите йонизиращо лъчение по повърхността на трите хартиени листа, независимо от това под какъв ъгъл било насочено въздействието на потока радиоактивни частици върху хартията.