Това доколко добре човек може да се справи с попълването на универсален тест за IQ, се смята за мярка за интелигентност. По мнение на американския психолог Хауърд Гарднър обаче, нашето разбиране за интелекта е твърде ограничено.

Всеки човек може да има не едно, а до девет измерения на интелекта, твърди специалистът в статия, публикувана в списание Life Hacker. Според Гарднър и екипът му деветте подгрупи на интелекта са: пространствен, природен, музикален, логико-математически, личностен, лингвистичен, телесно-кинестетичен, междуличностен и екзистенциален. При това те са независими един от друг - всеки един от тях е автономен.

„Границите на разума: теория за множествения интелект“ – това е заглавието на книгата на Гарднър, в която той обяснява, че всеки тип интелект има както своите силни страни, така и ограничения. Идеята на психолога се поддържа от колегите му, но и от много педагози. Всички те смятат, че интелектът не може да е обединен в единно цяло и че всяко дете мисли и се учи по своему – съвършено уникално.

Интелектът, както се смята, е до голяма степен генетично обусловен. Резултати от изследване, публикувано наскоро в списание Nature Neuroscience показаха, че за умствените ни способности отговаря два клъстера гени – М1 и М3, които са свързани с паметта, вниманието, скоростта на обработка на информацията и на други когнитивни функции.