Така твърдят американски учени от Стандфордския университет, които изследвали как температурата на околната среда влияе на риска от конфликти както между отделните хора, така и между държавите.

Учените анализирали няколко предшестващи изследвания, изучаващи взаимовръзката между климата и риска от развитие на военни конфликти. Техният статистически подход показал, че „взаимодействието преминава далеч зад границите на анекдотичните свидетелства“. При 21 от 21 изследвания те отбелязали положителната взаимовръзка между температурата на околната среда и риска от военни сблъсъци.

Човечеството трябва да се готви към все по-интензивни горещини – природата дори и сега буквално обгаря Източното крайбрежие на САЩ, Тихоокеанския Северозапад и Близкия Изток. Но по-лошото е, че ние вървим към бъдеще, пълно с убийства, престрелки и войни.

Екологичните изменения непосредствено влияят на обществото, смятат учените.

Едно от изследванията показвало как аномалното горещо лято въздейства на работоспособността на полицията. Други от работите изучавали връзката между измененията в климата и краха на древни цивилизации, като тези на маите и на анасазите.

Експертите признават, че е доста трудно да се проследят точните изменения в климата и връзката им с определени бедствия, тъй като на такива ситуации могат да повлияят и много други фактори.