От десетилетия насам е известно, че рязкото ограничаване от определени хранителни вещества в менюто подобрява здравето и удължава живота на организмите и това правило работи в широк диапазон видове.

Молекулярните механизми обаче, лежащи в основата на този ефект, до скоро си оставаха загадка. Американски учени описват генетичния механизъм, лежащ в основата на това явление в статия, публикувана в списание Aging Cell. Учените успели да проучат механизмите, задействани в развитието на положителния ефект от диетичните ограничения върху опитни животни – кръгъл червей C. elegans.

Този вид червеи са важен модел за изследване на стареенето, тъй като почти половината от гените на тези от клас нематод са близки до човешките гени. В сила е още кратката продължителност на живота им – около две седмици, което позволява на учените да изследват много поколения за кратък период от време.

Този път C. еlegans помогнал на учените да идентифицират молекулярните механизми, регулиращи ефектите от диетичните ограничения по отношение продължителността на живота и потвърдил правилността на уникалния подход за изследване в областта на стареенето и регенеративната биология.

Ограничаването на калориите влияе на молекулярните механизми в еволюционно адаптиране към суровите условия на околната среда, смятат авторите на изследването. Превключването на организма от режим на растеж към режим на оцеляване позволява да се живее достатъчно дълго, за да се възпроизведе потомство в момента, когато условията на околната среда се подобряват, коментират резултатите експертите.