Академията на науките и медицината в САЩ представила доклад, в който предлага смъкване на забраната за създаване на генетично модифицирани хора.

Става дума обаче не за подобряването на човешките черти и способности, а само коригиране на мутациите, способстващи за развитието на тежки наследствени заболявания, съобщава MedicalXpress.

В редица страни днес действа забрана за създаването на човешки зародиши с редактирана ДНК. Ако тази забрана бъде свалена, специалистите предлагат редица препоръки, които трябва да се спазват от научните и медицински центрове. На първо място, към изменение на генома може да се прибегне само, ако няма други методи за борба с генетичното заболяване.

Редактирането трябва да се отнася само за гени, които без съмнение са свързани с наследствени разстройства. Изисква се и строг контрол над клиничните изпитания, както и наличието на достатъчно данни за ползата и възможните рискове от вмешателство в ДНК.

Учените смятат още, че при обсъжданията, отнасящи се до етичните и правни проблеми за редактиране на човешкия геном трябва да участва цялото общество. Това ще помогне да се установят международни норми за използване на генното инженерство и ще позволи да се избегнат злоупотреби с технологиите.

Някои научни институти вече провеждат експерименти по изменение на човешкото ДНК. В Китай например модифицират имунните клетки, които след това се въвеждат в тялото на пациенти, болни от рак. Тези изменения обаче не се наследяват, тъй като влияят само на отделния човек, без да засягат потомството му.

Неотдавна в Щатите бе одобрена заявка за експерименти по редактиране на човешкия геном от Пенсилванския университет.