Съдейки по всичко, витамините А и С могат да се използват за препрограмиране на клетките. Това установили учени от Берлинския психоаналитичен институт Карл Абрахам, Университета в Щутгарт и новозеландския университет Отаго. Специалистите проучили епигенетичните промени и в частност ДНК метилирането.  Това е процес, който влияе върху функцията на ДНК, но не променя нейната структура, изградена от нуклеотидите - аденин, тимин, гуанин и цитозин.

Предназначението на клетките - дали клетката да е мускулна, кръвна или  мастна - е заложено в последователността на нуклеотидите в ДНК. Учените се постарали да изяснят как клетките от един вид могат да се превръщат в друг вид.  Превръщането на един вид клетки в други може да се извърши само по време на бременността, в ембрионалния стадий на плода. Тогава от стволовите клетки, под действие на различни сигнали - хормони, цитокини -  клетките се насочват към диференциация и развитие. От стволовите клетки се развиват костни, мускулни, мастни, кръвни и пр. клетки. След раждането зрелите клетки не могат повече да се променят и не могат да се превърнат обратно в стволови клетки. Така програмирани зрелите клетки „забравят“ своето бивше предназначение.

Новото изследване показало, че витамините А и С повлияват ензима ТЕТ, отговарящ за деметилирането. По този начин се променя функцията на клетката, при което е възможно превръщането на зрели клетки към стволови. Така увредени зрели клетки могат да се превърнат в стволови, а те от своя страна отново да се диференцират, но в здрави клетки. Това би подпомогнало за нормализиране работата на мозъка, сърцето или белите дробове.

Учените очакват откритието им да доведе до разработване на нови методи в регенеративната медицина.