Високо ниво на холестерол в кръвта обикновено се свързва със сърдечно-съдови заболявания. Холестеролът обаче има много други функции. Той се използва от организма за синтез на витамин D и на някои хормони. Холестеролът е и важен компонент на клетъчните мембрани и участва в предаването на сигнали между клетките.

Американски учени от Иканското медицинско училище установили взаимовръзка между относително високата концентрация на холестерол в кръвта и нивото на когнитивните функции при възрастните хора, съобщава Medical News Today.

В експеримента на учените участвали 1900 души с нормални когнитивни функции. През следващите десетилетия от наблюдението учените фиксирали връзката между нивото на холестерола и случаите на изразени когнитивни нарушения при хората на средна и напреднала възраст.

Така установили, че участниците на възраст между 75 и 84 години, при които нивото на холестерола било по-високо, отколкото на средната им възраст, се сблъсквали с когнитивни нарушения с 50% по-често. При доброволците на възраст между 85 и 94 години обаче, относително високата концентрация на холестерол в кръвта им в сравнение със средната им възраст – обратно, понижавало риска от развитие на когнитивни нарушения.