В детството момчетата страдат от астма по-често от момичетата, а при възрастното население има диаметрално противоположна картина. Една от причините за това може да е защитният ефект на мъжките хормони, който бил открит от американски учени от Университета в Питсбърг.

Авторите на публикацията в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine публикуват анализ на здравните данни за 7 615 възрастни американци (3 953 мъже и 3662 жени; на възраст от 18 до 79 години).

Те открили, че честотата на бронхиална астма (AD) в подгрупата на мъжете е 6,1%, а на жените - 12,5%.

В същото време анализът на информацията показал, че в сравнение с жените с минимална серумна тестостеронова фракция рискът от развитие на AD при участнички с максимални концентрации на този хормон за тази група е по-нисък с 34%.

Защитният ефект от високите нива на тестостерон се запазва и при жени със затлъстяване, което е рисков фактор за AD и неговия недостатъчен контрол. При тези участнички, въпреки значителното телесно тегло, повишеното ниво на тестостерон било свързано с 31% намаляване на риска от развитие на AD.

Намаляване на риска от развитие на AD с 57% се наблюдава и при участничките със затлъстяване, при които нивото на женския полов хормон естрадиол е повишено.

Резултатите от изследването на учените частично обяснява различията между половете в честотата на AD при деца и възрастни.