Дания оглави рейтинга на страните, чиито жители се чувстват напълно щастливи, съставен от Евростат. А веднага след северната държава се нареждат други две прибалтийски страни – Финландия и Швеция.

И трите северни страни събрали по 8 бала при среден бал за Европа 7,1.

На четвърто място се наредила Британия с показател 7,3, като забележителното е, че по-добре според анкетата, живеели сключилите брак, отколкото самотните.

Най-нещастни от всички сме ние, българите – с 4,8 бала, предшествани от гърците и португалците – с 6,2 бала и италианците – с 6,7 бала.