Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Б.Бойчев” – ЕАД е уникално за страната лечебно заведение. Създадена през далечната 1974 г., до днес тя е единственото лечебно заведение специализирано за профилактика, диагностика и лечение на болестите на опорно-двигателния апарат.

Ортопедичната болница в столичния квартал Горна баня е емблематично място не само за софиянци. От десетилетия тук идват за диагностика и лечение пациенти от цялата страна. В болницата работят едни от най-добрите специалисти по ортопедия и травматология. Те предават професионалните си умения на студентите, тъй като здравното заведение е със статут Университетска болница.

Болницата разполага със стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно-техническа част и Медицински център „Ортомед“, разположена на площ от 8640 кв.м.

Стационарът включва 99 легла, разпределени в две ортопедични клиники, отделение по „Гръбначна хирургия“, отделение по „Костни тумори“ и отделние по „Физикална и рехабилитационна медицина“. Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на ТV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи.

В болницата е единствената клиника в България по детска ортопедия. В областта на детската ортопедия в УСБАЛО се извършват уникални за страната операции като вътреставни корекции на тазобедрената става при хирургично дислоцирана става, тазови остетоомии, отктрити репозиции на стави при деца и подрастващи, костна хиругия при ходилни деформитети и корекция в дължина на крайници с миниинвазивни оперативни техники. Някои от тези операции се извършват само в Швейцария и САЩ , с което клиниката е уникална не само за страната, а и за Европа.

Тук е разположен единствения в страната апарат “Formetric”, подходящ за анализ без рентгеново облъчване на деца с гръбначни изкривявания. Апаратът дава всички параметри на стойката в трите равнини. Извършва анализ на кифоза, лордоза и открива сколиоза. Тук се прилага най-модерния в момента в света кинезитерапевтичен метод на Шрот и Риго за лечение на гръбначни изкривявания от високоспециализиран кинезитерапевт.

Операционният блок се състои от 6 операционни зали, клиника по анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. В него ежегодно се извършват над 2 500 операции с голяма, средна и малка оперативна сложност на вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.

Диагностично-консултативният блок обединява 4 отделения, 7 консултативни кабинета, манипулационна с превързочна и регистратура. Тук се извършват изследвания, консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации.

Медицинският екип на УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” ЕАД е представен от 47 лекари, 53 медицински сестри, 9 кинезитерапевти, 7 лаборанти и 40 санитари.

Болницата е част от учебната база на Медицински Университет – София. В нея научно-преподавателска дейност осъществяват двама професори, шестима доценти и девет асистенти по специалностите: ортопедия и травматология; анестезиология и интензивно лечение; физиотерапия и рехабилитация. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” ЕАД е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалификация на лекари – специалисти.