"Порасналите деца" са хората, живеещи с родителите и не обременени със задължения. Изследване на американски учени показало в колко изгодно положение се намират такива хора. Защото ако човек може да си позволи да преживее няколко години без грижи, това ще повиши ефективността на мозъка му, показало изследването, цитирано в The Daily Mail.

Удълженото юношество позволява на мозъка да се развие по-добре, смятат експертите. Днес родителите прекалено дълго обгрижват своите деца, като не им дават възможност да пораснат. Но това съвсем не е толкова лошо, тъй като мозъкът се специализира по-добре и постига своето ниво на развитие. Този извод подкрепя и наскорошно изследване на невролозите.

В подрастващия период мозъкът започва да изхвърля ненужното и в резултат на това се получава ефективно работеща система. Ако този процес продължи по-дълго, качеството на подбор ще се повиши.

Друго откритие твърди, че дори и подрастващите да са способни да вземат трудни решения, от гледна точка на неврологията рискът се отнася до всички. Затова те се вслушват в предупреждения за опасностите, но все едно вършат рисковани постъпки. Тази биологична неизбежност е свойствена за всички подрастващи, коментират учените.