Благодарение на физическите упражнения се подобрява способността на клетките на сърдечния мускул за регенерация, в това число и след сърдечен приистъп, установила американски учени от Харвардския университет. Упражненията помагат и да се предотврати сърдечната недостатъчност, показали експерименти на учените върху мишки.

Обикновено при младите хора годишно се обновяват около 1% от клетките на сърдечния мускул. С възрастта този показател намалява. За новото изследване учените разделили мишките на две групи. Първата група пробягвала 5 километра дневно в продължение на 8 седмици, а втората водела малкоподвижен начин на живот.

Учените въвели в гризачите клетки, маркиращи нова ДНК и открили, че при активните мишки се образували с 4,5 пъти повече нови кардиомиоцити (клетки на сърдечния мускул), отколкото при мишките от другата група. При гризачите, прекарали инфаркт, упражненията също стимулирали образуването на нови клетки на сърцето.

Специалистите планират да продължат изследванията си.