Д-р Христо Дамянов

Д-р Христо Дамянов е първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложение на Инсулин потенцирана терапия (IPT). Резултатите от приложението на IPT при болни с напреднали туморни заболявания са предмет на 4 негови научни публикации. 

А за реалните резултати и успехите при лечение разказват благодарните пациенти.

Ръководения от д-р Дамянов Център за Интегративна медицина разработва и активно прилага редица модерни достижения на интегративната онкология като IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози витамин С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др. В рутинната практика на Центъра са въведени два нови диагностични метода - за изследване за наличието на циркулиращи туморни клетки и тест за химиочуствителност, както и автономен мускулен тест.

Оригиналната програма за Биомагнитната терапия с магнитни двойки за лечение на онкологични заболявания е създадена в клиниката след продължителен проучвателен период (2014 до 2018г.)  На базата на тази програма и натрупания опит от приложението на инсулин потенцираната терапия е създаден и нов метод за лечение на онкологични заболявания – Интегративно персонализирано лечение на онкологични заболявания. Първите успешни резултати са представени на 18-та глобална конференция на Европейската ИПТ Академия на 06. 10. 2018г. в Тихуана, Мексико.