Интелектът и образованието на хората с голям мозък е с няколко нива по-високо, сочат резултати от мащабно изследване то темата на международен екип учени. Резултатите са публикувани в списание Psychological Science.

Гидеон Нейв от Университета в Пенсилвания, Филип Келингер от Свободния университет в Амстердам техните екипи съпоставили получените с магнитно-резонансен томограф данни за обема на главния мозък на повече от 13600 души с резултатите от техните тестове за интелект и ниво на образование.

Резултатите дали основание на учените да потвърдят истинността за предубеждението, че между размера на мозъка и дълбочината на ума има връзка.

Хората с „високо чело“ се справяли много по-добре с тестовете за нивото на IQ и били с по-висока степен на образование от тези с по-малък обем на мозъка. По време на анализа учените взели предвид пола, възрастта, социално-икономическия статус, наследствеността и дори ръста на участниците.

Независимо от доказаната явна зависимост между обема на мозъка, нивото на IQ и образованието, тази зависимост е ограничена, коментират учените и обясняват защо.

Само малка част от мозъка обяснява около два процента от колебанията в резултатите от тестовете на ниво интелекта, обяснява Нейв. Което означава, че за останалите 98% колебания отговарят други фактори, а не само този, за който много се говори. За нивото на образование този ефект е изразен в още по-малка степен.

В същото време получените резултати са интуитивно ясни – ако търсим аналогия, то мозъкът може да се сравни с компютър. Колкото повече транзистори, толкова по-висока е скоростта и обемът на предаваната информация, отбелязва Нейв. Същото е с мозъка – ако имате повече неврони, паметта ви ще е по-добра и способността към многозадачност по-голяма.