Вертебрологията е едно от най-новите направления в съвременната медицина, оформящо се като нова специалност. Името ѝ идва от латинското понятие „vertebra“ – прешлен. Това е дял от медицината, изучаващ прешлените на гръбначния стълб в нормално състояние и при патология.

Вертебрологията синтезира в себе си знанията от различни специалности, като анатомия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия, рентгенология, акушерство и гинекология, физиотерапия и рехабилитация и др.

Вертебрологията е специалност, на която в близко бъдеще предстои бурно развитие. Основание да го твърдя ми дава фактът, че гръбначните заболявания днес са едни от най-често срещаните. Едва ли има човек в творческа възраст, който да не е имал оплаквания от болки в кръста или врата, пробождания в ребрата, изтръпвания на ръцете, сутрешно главоболие и пр.

Причина за нарастващата честота на гръбначните оплаквания и заболявания е съвременният бит и начин на производство. Еволюцията на съвременния човек, протекла през последните няколко милиона години, е била насочена към освобождаване на ръцете от опорната им функция, за да могат да се трудят, и така е довела до изправения вървеж. Това от своя страна допринася за двойното S-образното извиване на гръбначния стълб, чрез което той придобива и изпълнява функциите на “пружина”, поддържаща вертикалното положение тялото. Благодарение на тези извивки гръбначният стълб е 10 пъти по-устойчив на натоварвания и компресия, отколкото, ако колоната му очертава права линия (както е при животните). Това е известният в статиката закон на Eler.

Съвременните битови дейности обаче, както и все по-усъвършенстващата се автоматизация на трудовите процеси и най-вече масовата компютризация водят до еднообразни, продължителни принудителни пози – обездвижване, продължаващо 6 – 8, дори 10 часа –  нетипични и непознати досега в развитието на Homo sapiens. Така се натоварват еднообразно само определени мускули и стави, докато други се поставят в бездействие и хиподинамия. Поставено в неестествени условия, човешкото тяло започва да страда, а това най-напред се отразява на гръбначния стълб (като функционално най-новооформена еволюционна структура).

Така неизбежно се стига до разстройване на нормалната двигателна дейност и значими смущения в кръвоносната, нервната и обменната системи, а най-вече в опорно-двигателния апарат. Неравномерното натоварване е главната причина за бързото “износване”.

Никой биологичен вид не е способен за няколко десетки (а дори и стотици) години да се приспособи към бързо променящите се условия на живот и труд, на каквито е подложен съвременния човек.

През  ХХ в. и особено през настоящия ХХІ в. човешкото тяло и в часност гръбначният стълб се явяват неподготвени за тези нови изисквания и са поставени в своеобразен “еволюционен стрес”, изходът от който за сега никой не би могъл да прогнозира.

Къде в този процес се намесва вертербологът и каква е неговата роля?

По време на научните изследвания в областта на медицината, учените лекари разкриха голямото значение на здравия гръбначен стълб върху здравословното състояние на целия организъм като цяло. По този начин се появи вертеброложката специалност, която стана независима специалност на медицината.

Вертебрологът (гръбнатологът) е лекар с тясна специализация, чиято област на дейност е патологията на гръбначния стълб. Това е относително млада самостоятелна медицинска област, в която засега специалистите са крайно недостатъчни. Утежняващо изискване е и това, че вертебрологът трябва да специализира в няколко области. Той трябва да има основни познания в ортопедията (или в неврологията) и като минимум да е преминал курсове по ревматология или мануална терапия.