Световната здравна организация публикува нови препоръки за борба със затлъстяването, които визират двойно по-намалена употреба на захарта.

Или по-конкретно захарта трябва да представлява само 5% от енергопотреблението на човек. В доклада на СЗО се допуска, че тази препоръка може да срещне съпротивата на западните страни, където квотата на захарта в средния обем на употребяваната храна е около 15%.

В доклада се казва, че потребителите обикновено не съзнават колко много захар се добавя към полуфабрикатите и другите готови хранителни продукти. Експертите на СЗО напомнят, че фруктозата, съдържаща се в плодовете и зеленчуците, не са включени в новите норми.