Битува мнението, че семейният живот на лекарите се разпада по-често, отколкото при другите и вината за това е в напрегнатата работа. Специално изследване по темата обаче, публикувано в The BMJ (бившият British Medical Journal), говори за обратното.

Изследването включва данни за 4 милиона души, 2 милиона от които медицински работници. Сред медицинските работници 40 хиляди били терапевти, а останалите – стоматолози, медсестри, фармацевти и др. Учените обработили информацията за семейния живот на тези специалисти от 2008 до 2013 година. Вероятността за развод при стоматолозите била 25%,  при медсестрите – 33%, а при терапевтите – 24%. Най-рядко се развеждат фармацевтите – 23%. При тези, които не работят в медицинския сектор, вероятността от развод била най-голяма – 35%.

За съжаление жените-терапевти прекратяват брака си с 1,5 пъти по-често от техните колеги-мъже. Това касае особено тези дами, които работят наднормено, тоест повече от 40 часа седмично. Колкото и да е странно, същото обстоятелство помага за намаления процент разводи сред мъжете-терапевти – колкото повече работят, толкова по-рядко се развеждат.