Хората разбират най-добре емоциите на другите, ако се фокусират върху гласа им, твърди социалният психолог Майкъл Краус от Йейлския университет. Затова и не бива по време на разговор да изостряте вниманието си върху изражението на лицето или жестовете, съветва той.

Проблемът е в това, че обичната информация понижава вниманието и нещо повече – изражението на лицето може да не отразява реалните преживявания на човека. Докато с гласа емоциите не могат толкова лесно да бъдат скрити.

Това се потвърждава от редица експерименти. В един от тях участвали 1770 доброволци, които трябвало да оценяват човека срещу себе си. Хората били разделени по двойки, които да обсъждат филми, сериали и храна. Беседата се водела първо в осветена, а после в затъмнена стая. След това участниците оценявали преживяванията и емоциите на събеседника си. Оказало се, че най-точните оценки за емоциите на събеседника се давали при изключена светлина.

В друг експеримент 600 участници трябвало да гледат видео, на което жена говорела в осветено помещение, в затъмнено или в което звучи само гласът ѝ. Както и се очаквало, участниците определяли най-добре нейните емоции, опирайки се на видеото само с гласа ѝ.