Д-р Павлина Колева

Павлина Колева е завършила Факултета по Дентална Медицина в София през 2014 г. с отличие. Интересите й са насочени в сферата на ендодонтията, консервативното зъболечение и естетиката. Посещавала е многобройни курсове за следдипломно обучение както в страната, така и в чужбина. Била е на няколкомесечно индивидуално обучение в частната практика на един от най-добрите ендодонтисти в България.

Д-р Колева се занимава активно със специализирани, симултанни и консекутивни преводи от английски език на дентални форуми и конгреси. Владее много добре английски, който ползва и в практиката си на лекар.

Тя е редактор и преводач в реномираното дентално списание Dental Tribune България. Като един млад и амбициозен човек, д-р Колева се стреми към постоянно усъвършенстване и перфекционизъм, като водещо мото в работата й е, че всеки човек има правото на качествено лечение и приятелско отношение.

Отговаря на телефон 0897861082 или на имейл адрес: pavlina.kr.ivanova@gmail.com