Галина Кубратова

Много са родителите, благодарни на психоложката Галина Кубратова – за възстановената връзка с децата им, за правилния път към техните сърца и за спечеленото доверие.

Кубратова е родена в Русе. През 1973 година става магистър по психология и дефектология в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 1981 година завършва специализация по медицинска психология и психотерапия в Медицинска академия, София. 

Работи като медицински психолог в Окръжен психоневрологичен диспансер гр. София (1974- 1984 г.); като научен сътрудник по възрастова психология в Национален институт по образованието " Тодор Самодумов" и като хоноруван асистент по детска психология в Софийски университет (1984 г.- 1997 г.) Практикува и като психотерапевт и консултант от 1997 г. до момента.

Сериозният поколенчески проблем на нашето време Кубратова превръща в своя кауза. За тази цел създава фондация „Психологическа подкрепа“.

Непрекъснатата работа с децата и техните родители ѝ дава възможност да събере огромно количество изследвания. Децата на големия преход, родени след 1985 г., са нейните основни пациенти, в чийто свят се опитва да проникне и разбере. И чрез работата във фондацията, и в частната си практика, и в училище. За да открие и обобщи истинския образ на „преходната генерация“, която се лута в търсенето на по-добър и спокоен свят за живеене.

От 2002 г. до момента Кубратова работи по проблема на родителите, които нямат контакт с децата си и прекъсват връзката си заради продължителни фамилни войни в съда. Това всъщност е т.н. синдром на родителско отчуждаване (СРО), който засяга хиляди човешки съдби у нас - на децата и родителите им.

Галина Кубратова е съдебен експерт съм към Софийски градски съд. През лятото на 2010 г. обучава магистрати по проблема на СРО, на което е посветена и най-голяма част от частната ѝ практика. Понятието е въведено в България за пръв път , когато със съдействието на Столична община и тогавашния зам. кмет Йорданка Фандъкова провеждат конференция по проблема.