Видеоигрите въздействат на детския мозък както го правят алкохолът и наркотиците, твърдят американски учени от Калифорнийския университет. Това е така, защото структурата и функциите на мозъчната система за награди при младите видеоиграчи се промененят по същия начин, както и след употребата на психоактивни вещества, обясняват учените.

Децата са подложени на най-голям риск, тъй като техният мозък е по-пластичен. Серията изследвания показала, че амигдалата и стриатума при хората, зависими от видеоигри, са по-малки и по-чувствителни. Благодарение на това споменатите структури успявали по-бързо да обработват стимулите, свързани с видеоигри.

Данни от изследването сочат, че при децата на възраст между 13 и 15 години, отделящи прекалено много време на видеоигри, рискът от злоупотреба с едно от 15-те вещества, включително амфетамин и кокаин, е повишен. Специалистите отбелязват, че системата за възнаграждения се развива много по-бързо от системите за самоконтрол. Затова децата и подрастващите са по-склонни към импулсивно и рисковано поведение.